11/08/2022 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muốn làm cái gì

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2008 18:06

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Muốn làm cái gì thì phải làm nhanh
Muốn làm nhanh phải làm ngay tức khắc
Vì lưỡi kiếm thời gian trên đầu anh
Hãy nhìn xem: đang chờ kia, rất sắc!
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Muốn làm cái gì