02/10/2023 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều lãng
潮浪

Tác giả: Choi Ji Won - 최치원

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi Mặc Am vào 27/02/2019 11:41

 

Nguyên tác

驟雪翻霜千萬重,
往來弦望躡前蹤。
見君終更能懷信,
慚我趨時盡放慵。
石壁戰聲飛霹靂,
雲峰倒影撼芙蓉。
因思宗慤長風語,
壯氣橫生憶臥龍。

Phiên âm

Sậu tuyết phiên sương thiên vạn trùng,
Vãng lai huyền vọng nhiếp tiền tung.
Kiến quân chung cánh năng hoài tín,
Tàm ngã xu thời tận phóng dung.
Thạch bích chiến thanh phi phích lịch,
Vân phong đảo ảnh hám phù dung.
Nhân tư Tông Xác[1] trường phong ngữ,
Tráng khí hoành sinh ức Ngoạ Long.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Phơi sương đạp tuyết ngàn vạn lớp
Chưa tan đợt trước đã cuộn dòng
Thuỷ chung ngọn sóng không sai hẹn
Biếng nhác thân ta luống thẹn thùng
Vách đá tiếng quân vang vọng tới
Non mây sa bóng đẩy phù dung
Gió reo, nghĩ đến lời Tông Xác
Tráng khí trào dâng nhớ Ngoạ Long
[1] Theo Tống thư, Tông Xác tự Nguyên Cán, người Nam Dương. Khi còn trẻ, chú ông là Bỉnh hỏi chí hướng, Xác nói: “Con muốn cưỡi gió lớn phá tan ngàn dặm sóng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Choi Ji Won » Triều lãng