25/10/2021 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Chiêu ứng Đại vương từ
詠昭應大王祠

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 15:20

 

Nguyên tác

此生誰料波濤地,
一死憐哉婦與夫。
雲雨幾經朝暮色,
幽魂猶繞二江留。

Phiên âm

Thử sinh thuỳ liệu ba đào địa,
Nhất tử liên tai phụ dữ phu.
Vân vũ kỷ kinh triêu mộ sắc,
U hồn do nhiễu nhị giang lưu.

Dịch nghĩa

Kiếp này ai ngờ được đất nổi sóng gió
Một chết thương ôi lẫn vợ chồng
Mây mưa mấy độ thay đổi sớm chiều
U hồn còn vấn vít quanh dòng chảy hai sông

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Kiếp này đất bỗng sao dâng sóng?
Cùng chết thương ôi cặp vợ chồng
Sớm tối mưa mù thay mấy độ
Oan hồn lởn vởn giữa hai sông
Nguyên dẫn: Đền tại phường An Thái, huyện Vĩnh Thuận, thờ Chiêu ứng Đại vương. Thời Lý Thái Tông, từng có nạn nước ngập thành La, vua rất lo lắng. Một đêm mộng thấy một dị nhân tự xưng là thần sông Tô Lịch, bảo với vua rằng: Cửa sông Thần Phù có yêu quái, ưa ăn thịt người sống. Ngày mai giờ Mão, hễ thấy người đi qua bên sông, bất luận nam nữ, hãy vứt xuống sông thì mới không lo lắng nữa. Hãy ghi nhớ lấy! Giờ khác là không được đâu. Tỉnh mộng, trời đã hửng sáng. Lập tức sai cấm quân đợi ở bờ sông. Đến giờ Mão, chợt thấy vợ chồng Nguyễn Phục gánh dầu qua đó. Cấm quân tức tốc bắt lại, ném xuống chỗ hợp lưu hai sông. Chốc lát thấy một vật giống như hình người, vẻ cực kỳ nanh ác nổi dựng trong nước, từ xa có vẻ cúi lạy. Thoắt cái lại chìm. Từ đó mới khỏi nạn. Từ sau khi vợ chồng kia tự nhảy xuống nước, linh phách không tan. Đêm đêm ở cửa sông thường nghe tiếng khóc. Dân phường thương xót, lập miếu thờ cho, đặt tên là đền Chiêu ứng Đại vương. Thời xưa sông Thần Phù và sông Nhĩ thông nhau, sau này cát bồi tắc nghẹt, không mở đường thông nữa. Dần dà thành đất bằng.

Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Chiêu ứng Đại vương từ