14/06/2024 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia phôi

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2019 22:10

 

Còn đêm nay[1] nữa, sao mà...
Đêm chưa chợp mắt, canh gà đã ran.
Giục người muôn dặm quan san,
Giục người rẽ thuý chia loan não nùng.
Đường xa[2], xa mấy muôn trùng,
Kẻ đi, người ở, tấm lòng ngổn ngang.
Ngậm lời, ngồi ngẩn canh tàn,
Nhìn nhau đôi mặt, bốn hàng lệ sa!
Phan Thiết, 1916

[1] Đêm 25-5-1916 ở tỉnh Phan Thiết là đêm cuối cùng đôi vợ chồng trẻ hội cùng nhau, để rồi nghìn thu vĩnh biệt.
[2] Đường sang Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Chia phôi