09/12/2022 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính lô quản
聽蘆管

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:49

 

Nguyên tác

幽咽新蘆管,
淒涼古竹枝。
似臨猿峽唱,
疑在雁門吹。
調為高多切,
聲緣小乍遲。
粗豪嫌觱篥,
細妙勝參差。
雲水巴南客,
風沙隴上兒。
屈原收淚夜,
蘇武斷腸時。
仰秣胡駒聽,
南棲越鳥知。
何言胡狄異,
聞此一同悲。

Phiên âm

U yết tân lô quản,
Thê lương cổ trúc chi.
Tự lâm viên giáp xướng,
Nghi tại Nhạn Môn xuy.
Điệu vi cao đa thiết,
Thanh duyên tiểu sạ trì.
Thô hào hiềm bì lật,
Tế diệu thắng sâm si.
Vân thủy Ba Nam khách,
Phong sa Lũng Thượng nhi.
Khuất Nguyên thu lệ dạ,
Tô Vũ đoạn trường thì.
Ngưỡng mạt Hồ câu thính,
Nam thê Việt điểu tri.
Hà ngôn Hồ Địch dị,
Văn thử nhất đồng bi.

Dịch nghĩa

Nghẹn ngào sáo lau mới
Buồn bã (cành) địch trúc xưa
Giống như vượn kêu ở hẽm núi
Có lẽ từ ải Nhạn Môn thổi tới
Điệu lên cao tha thiết
Âm thanh nhỏ và chậm
Có lúc thô hào như kèn giốc lật
Đôi khi vi vút nhiều hơn lộn xộn
Khách chốn nước mây phía nam đất Thục
Phận trai sương gió miền tây Cam Túc
Cũng là đêm Khuất Nguyên nuốt lệ
Hoặc lúc Tô Vũ buồn đau
Nghe mùi cỏ, ngựa Hồ đánh hơi
Đậu cành nam chim Việt đã biết
Tiếng điệu khác lạ của người Di Địch
Nghe qua ai ai cũng đau buồn.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đâu đây tiếng địch nghẹn ngào
Thoảng hơi sáo trúc nôn nao buồn buồn
Vượn kêu xối xả đầu truông
Tiếng bi ai cõi Nhạn Môn thổi về
Điệu cao tha thiết tê mê
Quyện hơi chậm nhỏ vỗ về thiết thao
Tiếng kèn giốc lật thô hào
Cộng âm vi vút giọng cao dẫy đầy
Thục Nam khách chốn nước mây
Chinh nhân gió cát trấn tây Lũng Đầu
Khuất Nguyên nuốt lệ đêm nào
Tuyết rơi Tô Vũ buồn đau nhớ nhà
Ngựa Hồ ngửi cỏ từ xa
Những đàn chim Việt làm nhà cành nam
Địch Di âm trĩu thanh chùng
Khiến người nghe cũng  mông lung cõi sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thính lô quản