21/10/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 2
楊柳枝八首其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:21

 

Nguyên tác

陶令門前四五樹,
亞夫營裏百千條。
何似東都正二月,
黃金枝映洛陽橋。

Phiên âm

Đào lệnh[1] môn tiền tứ ngũ thụ,
Á Phu[2] doanh lý bách thiên điều.
Hà tự đông đô chính nhị nguyệt,
Hoàng kim chi ánh Lạc Dương kiều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ông Đào Tiềm trồng năm cây liễu
Chu Á Phu không thiếu ngàn cành
Tháng hai thủ phủ xuân thanh
Lạc Dương, liễu óng vàng thành cầu cao.
[1] Tức Đào Tiềm làm chức lệnh ở huyện Bành Trạch, trước nhà trồng 5 cây liễu nên được gọi là Ngũ liễu Tiên sinh.
[2] Tức Chu Á Phu, tướng võ đời Hán Văn Đế, đóng quân tại Doanh Liễu (tây bắc Hàm Dương). Chinh phụ ngâm: "Quân trước đã gần ngoài Doanh Liễu, Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 2