04/10/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Thân xuân chính thí bút
戊申春正試筆

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 07/10/2011 02:19

 

Nguyên tác

村巷逢春憶市城,
故園花柳委遊鶯。
僻居獨抱衝冠氣,
假寐時聞爆竹聲。
宇宙莫非關分事,
雲雷方是見勳名。
纖氛不染韶光色,
預喜乾坤復泰亨。

Phiên âm

Thôn hạng phùng xuân ức thị thành,
Cố viên hoa liễu uỷ du oanh.
Tích cư độc bão xung quan khí,
Giả mị thời văn bão trúc thanh.
Vũ trụ mạc phi quan phận sự,
Vân lôi phương thị kiến huân danh.
Tiêm phân bất nhiễm thiều quang sắc,
Dự hỉ càn khôn phục thái hanh.

Dịch nghĩa

Ngõ nhỏ vùng quê gặp tiết xuân nhớ thị thành
Hoa liễu ở vườn cũ, mặc đàn oanh bay nhảy
Nơi hẻo lánh, lòng riêng mang khí căm giận
Giả vờ ngủ thỉnh thoảng nghe tiếng pháo nổ
Trong vũ trụ mọi việc đều là phận sự
Hội mây sấm mới là hội nên công danh
Chút hơi độc không thể nhuộm màu thiều quang
Hãy mừng trước: trời đất sẽ lại hanh thông

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Xuân đến, thôn quê nhớ thị thành
Liễu hoa vườn cũ mặc đàn oanh
Lánh mình vẫn thấy lòng sôi sục
Chợp mắt liền nghe pháo đập đoành
Vũ trụ đâu không là phận sự
Sấm mây thường dễ có công danh
Màu xuân chẳng chút hôi tanh bợn
Chắc chắn kiền khôn lại thái bình
Nguyên dẫn: Khi đó kinh thành thất thủ, tôi phải chạy về thôn Cầu Trì.
Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Mậu Thân xuân chính thí bút