24/03/2023 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 10
永王東巡歌其十

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/07/2018 22:43

 

Nguyên tác

帝寵賢王入楚關,
掃清江漢始應還。
初從雲夢開朱邸,
更取金陵作小山。

Phiên âm

Đế sủng hiền vương nhập Sở[1] quan,
Tảo thanh Giang Hán[2] thuỷ ưng hoàn.
Sơ tòng Vân Mộng[3] khai chu để,
Cánh thủ Kim Lăng[4] tác tiểu san.

Dịch nghĩa

Vương hiền của hoàng đế vào quan ải đất Sở,
Quét sạch sông Trường Giang và sông Hán, mới ưng trở về.
Ban đầu xây lầu son nơi đầm Vân Mộng,
Lại thêm tới Kim Lăng làm giả sơn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiền vương vào ải quan đất Sở
Sạch Hán Giang mới trở về nhàn
Lầu son Vân Mộng sẽ làm
Kim Lăng núi giả sẽ bàn bạc sau.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, năm 1993
[1] Tên nước cũ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, quản hạt bao gồm từ Hồ Bắc ra tới biển Đông.
[2] Hai sông Trường Giang và Hán thuỷ. Hán thuỷ nhập vào Trường Giang tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
[3] Tên đầm, là một thắng cảnh, gần hồ Động Đình, nay trong huyện An Lục tỉnh Hồ Nam.
[4] Kinh đô của sáu triều đại Nam triều, thời Nam Bắc triều, nay là thủ phủ Nam Kinh của tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 10