04/07/2020 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời mạt kiếp, sao anh không thấy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:53

 

Đời mạt kiếp, sao anh không thấy,
Phỉnh phờ anh, nó nói giầu sang.
Xui anh vào lính Tây bang,
Để cho chúng nó ngủ an trên lầu.
Anh ơi phú quý về đâu?
Thân mình khổ cực, bù đầu tóc xơ.
Anh mau về lúc bây giờ,
Ở nhà cha đợi, mẹ chờ, em trông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời mạt kiếp, sao anh không thấy