28/03/2023 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp đô đốc Nùng nguyên soái giản
答都督濃元帥柬

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 21:58

 

Nguyên tác

武略文才奕世榮,
將星光底壽星明。
皇天有意扶皇祚,
畱與耆英致太平。

Phiên âm

Vũ lược văn tài dịch thế vinh,
Tướng tinh quang để Thọ tinh minh.
Hoàng thiên hữu ý phù hoàng tộ,
Lưu dữ kỳ anh chí thái bình.

Dịch nghĩa

Vũ lược văn tài rạng rỡ trên đời,
Tướng tinh cùng Thọ tinh vô cùng rực sáng.
Trời có ý phù trợ ngôi báu,
Để bậc anh hào cao tuổi giúp rập cuộc thái bình.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Văn tài vũ lược rạng quang vinh,
Rực rỡ Tướng tinh với Thọ tinh.
Có ý trời cao phù vận nước,
Kỳ anh lưu giúp cuộc thăng bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáp đô đốc Nùng nguyên soái giản