12/04/2021 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuyết

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 18/04/2013 23:24

 

Hôm qua trăng tròn đầy
Sao hôm nay trăng khuyết?
Đấy là mắt trăng khép
Vì đêm qua mải chơi...
4-1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Trăng khuyết