29/11/2021 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ tức sự
秋夜即事

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 13/10/2010 17:26

 

Nguyên tác

雨過閒庭絕點埃,
無端秋興夜中催。
梧桐葉老風飄散,
楊柳疏陰月到來。
露泣蟲聲應有淚,
草燒螢火不成灰。
共誰報奐陶彭澤,
樂樂黃花泛酒盃。

Phiên âm

Vũ quá nhàn đình tuyệt điểm ai,
Vô đoan thu hứng dạ trung thôi.
Ngô đồng diệp lão phong phiêu tán,
Dương liễu sơ âm nguyệt đáo lai.
Lộ khấp trùng thanh ưng hữu lệ,
Thảo thiêu huỳnh hoả bất thành hôi.
Cộng thuỳ hoán báo Đào Bành Trạch[1],
Lạc lạc hoàng hoa[2] phiếm tửu bôi.

Dịch nghĩa

Mưa đã qua, sân nhà tuyệt nhiên không còn bụi,
Không biết từ đâu, hứng thu giục giã trong đêm.
Lá ngô đồng tàn úa, gió thổi bay tản mác,
Bóng dương liễu lưa thưa, trăng đến soi vào.
Sương khóc tiếng trùng, như có nước mắt,
Cỏ đốt lửa đóm không cháy thành tro.
Cùng ai kêu gọi Ông Đào Bành Trạch,
Hoa vàng vui rờ rỡ, hãy nâng chén rượu nhắp suông.

Bản dịch của Quách Tấn

Mưa tạnh sân nhàn sạch bụi nhơ,
Đêm thu dục hứng, hứng không ngờ.
Lưa thưa biếc tỏa, trăng kề liễu,
Tản mác vàng bay, gió thổi ngô.
Sương khóc tiếng trùng riêng nhỏ lệ,
Cỏ thiêu lửa đóm chẳng thành tro.
Cùng ai nhắn nhủ Đào Bành Trạch,
Thú rót hoàng hoa, chén rượu hò.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 88
[1] Tức Đào Tiềm (365-427), người thời Đông Tấn, tự Uyên Minh, tài ba lỗi lạc.
[2] Tức hoa cúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thu dạ tức sự