20/10/2021 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thảo
春草

Tác giả: Trương Húc - 張旭

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:47

 

Nguyên tác

春草青青萬里餘,
邊城落日見離居。
情知海上三年別,
不寄雲間一紙書。

Phiên âm

Xuân thảo thanh thanh vạn lý dư,
Biên thành lạc nhật kiến ly cư.
Tình tri hải thượng tam niên biệt,
Bất ký vân gian nhất chỉ thư.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xanh biếc cỏ xuân vạn dặm dư,
Bên thành chiều toả bóng thôn cư.
Tính ra trên biển ba năm cách,
Chưa gửi theo mây một tấm thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Húc » Xuân thảo