29/01/2023 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê từ kỳ 1
閨詞其一

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:41

 

Nguyên tác

愁心都不管年華,
每到春來恨轉賒。
綠柳成陰花結子,
玉人天外未還家。

Phiên âm

Sầu tâm đô bất quản niên hoa,
Mỗi đáo xuân lai hận chuyển xa.
Lục liễu thành âm hoa kết tử,
Ngọc nhân thiên ngoại vị hoàn gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lòng buồn chẳng kể tuổi hoa,
Mỗi khi xuân đến hận xa cách người.
Hoa kết trái liễu xanh tươi,
Lang quân vẫn mãi rong chơi không về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khuê từ kỳ 1