18/10/2019 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 22/04/2017 11:09

 

Phiên âm

Thâm nhai ngưng lập bội thừa trừ
Áo trữ mi gian ý dục thư
Mộng trục hàn châm vân thuỷ ngoại
Tâm minh lão thạch tuyết sương sơ
Kính khai kinh chiếu sơn yêu nguyệt
Thoa chúc dung khan độ khẩu ngư
Vũ quá tẩy trang sầu vị giải
Thấp ngân tà thảo số hàng thư

Dịch nghĩa

Bờ sâu đá dựng thừa sức bù trừ
Nỗi hối hận đọng trên mi mắt đã có phần buông dãn
Giấc mộng theo tiếng chày lạnh lẽo đến chốn ngoài mây nước
Ghi lòng tiếng nói của hòn đá từ mùa sương tuyết đầu tiên
Mở gương hãi hùng thấy mảnh trăng treo lưng chừng núi
Tay thoi lơ đãng nhìn những con cá ở bên đò
Cơn mưa rửa sạch trang điểm, nỗi buồn chưa giải được
Mấy hàng cỏ rạp đọng ngấn nước như những dòng thư

Bản dịch (của Bản dịch của Đinh Nho Hồng)

Thừa sức bù trừ bờ đá dựng
Buông dãn dần hận đọng trên mi
Theo chày giấc mộng cuốn đi
Mùa đầu sương tuyết đá ghi tạc lòng
Mở gương ra hãi hùng trăng tỏ
Lơ đãng nhìn đàn cá bên đò
Tẩy trang mặt mũi trong mưa
Nỗi lòng còn đó vẫn chưa hết buồn
Mấy hàng cỏ rạp đọng sương
Thành bao ngấn nước như dòng thư ai
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ