01/07/2022 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đi tu

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2006 07:19

 

Trời sầu đất muộn thế ru
Ban đầu em đã đi tu vội vàng
Chân trời oán hận tràn lan
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa
Bây giờ ngó lại người ta
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Ai đi tu