05/12/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa khê
桃花溪

Tác giả: Trương Húc - 張旭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2005 01:49

 

Nguyên tác

隱隱飛橋隔野煙,
石磯西畔問漁船。
桃花盡日隨流水,
洞在清溪何處邊。

Phiên âm

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky[1] tây bạn vấn ngư thuyền.
Đào hoa tận nhật[2] tuỳ lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên?

Dịch nghĩa

Cây cầu thấp thoáng ẩn sau làn khói đồng ngỡ như không có thật,
Đứng ở ghềnh đá bờ tây hỏi thăm thuyền đánh cá:
Hoa đào suốt ngày trôi theo dòng nước chảy,
Rằng động nằm ở bên nào của dòng suối trong?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thấp thoáng cầu treo cách khói đồng,
Bờ tây ghềnh đá hỏi ngư ông.
Hoa đào trôi mãi theo dòng nước,
Động ở bên nào mé suối trong?
[1] Hòn đá nhô ra mặt nước ở trên cao.
[2] Theo điển nói đời Tấn có người ở Vũ Lăng, thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ, đánh cá vào mãi trong suối xa, thấy hoa đào dạt vào bờ, đi vào trong núi thấy động Đào hoa là chỗ tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Húc » Đào hoa khê