26/10/2021 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)
遣興三首其二(高秋登塞山)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 14:50

 

Nguyên tác

高秋登塞山,
南望馬邑州。
降虜東擊胡,
壯健盡不留。
穹廬莽牢落,
上有行雲愁。
老弱哭道路,
願聞甲兵休。
鄴中事反復,
死人積如丘。
諸將已茅土,
載驅誰與謀。

Phiên âm

Cao thu đăng tái sơn,
Nam vọng Mã Ấp châu.
Hàng Lỗ đông kích Hồ,
Tráng kiện tận bất lưu.
Khung lư mãng khiên lạc,
Thượng hữu hành vân sầu.
Lão nhược khốc đạo lộ,
Nguyện văn giáp binh hưu.
Nghiệp trung sự phản phúc,
Tử nhân tích như khâu.
Chư tướng dĩ mao thổ,
Tái khu thuỳ dữ mưu?

Dịch nghĩa

Trời thu cao leo núi nơi biên ải,
Nhìn về phía nam là châu Mã Ấp.
Thành Hàng Lỗ nơi phía đông đăng đánh Hồ,
Trai trẻ đều không trở về.
Làng xóm cỏ xơ xác,
Lại còn có mây buồn bay lên trên.
Cụ già khóc ngay giữa đường cái,
Xin được nghe lệnh bãi binh.
Việc phản nghịch sảy ra ở Nghiệp Thành,
Người chết chồng chất cao như gò.
Các tướng đã bị coi như cỏ đất,
Cùng với ai mà bàn kế hoạch điều quân.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thu cao leo núi ải,
Nam nhìn Mã Ấp châu.
Hàng lỗ đông dẹp Hồ,
Trai tráng có về đâu.
Làng xóm cỏ xơ xác,
Trên cao đám mây sầu.
Cụ già khóc giữa lộ,
Bãi binh hãy mau mau.
Vùng Nghiệp, việc phản bội,
Xác chất tựa gò cao.
Các tướng như bùn rác,
Điều binh cùng ai mưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)