04/07/2020 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi nào lấy em, anh nói với em

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:45

 

Hồi nào lấy em, anh nói với em,
Một rằng thương hai rằng thương.
Đến nay anh ở ra dạ điếm đàng,
Trời cao có mắt, anh có trốn lên ngàn chẳng yên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi nào lấy em, anh nói với em