08/12/2021 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Triệu Sinh Huệ thược dược
謝趙生惠芍葯

Tác giả: Trần Sư Đạo - 陳師道

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 05/01/2013 14:57

 

Nguyên tác

九十風光次弟分,
天憐獨得殿殘春。
一枝剩欲簪雙髻,
未有人間第一人。

Phiên âm

Cửu thập phong quang thứ đệ phân,
Thiên lân độc đắc điện tàn xuân.
Nhất chi thặng dục trâm song kế,
Vị hữu nhân gian đệ nhất nhân.

Dịch nghĩa

Các thứ hoa lần lượt nở trong chín mươi ngày mùa xuân,
Được trời thương hoa thược dược nở vào cuối xuân.
Còn một cành muốn dắt vào hai bím tóc,
Chưa tìm được người số một ở trên đời.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chín chục ngày hoa nở nối nhau,
Trời thương thược dược cuối khoe mầu.
Cài hai bím tóc cành còn lại,
Người nhất trên đời chưa có đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Sư Đạo » Tạ Triệu Sinh Huệ thược dược