12/08/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm đài
琴臺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 21:30

 

Nguyên tác

茂陵多病後,
尚愛卓文君,
酒肆人間世,
琴臺日暮雲,
野花留寶靨,
蔓草見羅裙,
歸鳳求凰意,
寥寥不復聞。

Phiên âm

Mậu Lăng[1] đa bệnh hậu,
Thượng ái Trác Văn Quân.
Tửu tứ nhân gian thế,
Cầm đài nhật mộ vân.
Dã hoa lưu bảo yếm,
Mạn thảo kiến la quần.
Quy phụng cầu hoàng ý,
Liêu liêu bất phục văn.

Dịch nghĩa

Sau buổi lắm bệnh ở Mậu Lăng,
Càng thêm yêu Trác Văn Quân.
Quán rượu trong cõi nhân gian,
Cầm đài dưới bóng mây chiều.
Hoa dại nằm trong chén quý,
Cỏ hoang vương gấu quần là.
Ý phượng cầu hoàng xưa,
Nay không còn được nghe lại nữa.

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu @vietkiem.com

Mậu Lăng tâm bệnh vừa tan
Càng thêm say đắm riêng nàng Văn Quân
Tửu gia trong chốn thế nhân
Cầm đài giữa ánh phù vân phiêu bồng
Chén quỳnh lưu cánh hoa đồng
Cỏ may vương gấu quần hồng phất phơ
Cầu hoàng quy phượng ngày xưa
Cung cầm trác tuyệt bây giờ còn đâu
(Năm 761)

Lời dẫn: “Tư Mã Tương Như trạch tại châu tây Trá kiều, bắc hữu cầm đài” 司馬相如宅在州西笮橋,北有琴臺 (Nhà của Tư Mã Tương Như ở trong châu, phía tây Trá kiều, phía bắc có nơi gảy đàn).

Cầm đài là nơi xưa Tư Mã Tương Như thường lên gảy đàn.

[1] Tên vùng đất có lăng của Hán Vũ Đế năm xưa. Khi đó Tương Như vốn rất phong tình, say mê một người con gái ở Mậu Lăng, có ý muốn cưới nàng làm thiếp. Văn Quân ghen, làm khúc Bạch đầu ngâm, Trường Khanh bèn thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cầm đài