03/08/2020 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn lâu

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:22

 

Tặng nhau từ trước tới sau
Ấy là có lẽ còn lâu lắm mà
Bây giờ tặng chút màu da
Về sau ắt sẽ ruột rà mở phơi
Tặng nhau chút ít ở đời
Ở mùa tận thế dưới trời một mai
Về sau thời đại than dài
Vô tình bất chợt đầu thai tình đầu
Sẽ còn dai dẳng dài lâu
Biển dâu phù động còn bao bất ngờ
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Còn lâu