20/09/2020 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về học lấy chữ nhu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 15:09

 

Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về học lấy chữ nhu