21/05/2024 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ kiến ngoại đệ hựu ngôn biệt
喜見外弟又言別

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 06:50

 

Nguyên tác

十年離亂後,
長大一相逢。
問姓驚初見,
稱名憶舊容。
別來滄海事,
語罷暮天鐘。
明日巴陵道,
秋山又幾重。

Phiên âm

Thập niên ly loạn hậu,
Trường đại nhất tương phùng.
Vấn tính kinh sơ kiến,
Xưng danh ức cựu dung.
Biệt lai thương hải sự,
Ngữ bãi mộ thiên chung.
Minh nhật Ba Lăng đạo,
Thu sơn hựu kỷ trùng.

Dịch nghĩa

Mười năm sau ngày ly loạn
Lớn lên mới gặp mặt nhau
Hỏi họ ngỡ là người mới gặp
Xưng tên mới nhớ mặt xưa quen
Xa nhau tới giờ bao nhiêu chuyện bể dâu
Chuyện xong thì nghe tiếng chuông chùa buổi chiều
Sáng mai trên đường Ba Lăng
Núi mùa thu lại hàng hàng lớp lớp

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Mười năm ly loạn phong trần
Lớn khôn mới được một lần gặp ai
Thoạt vào hỏi họ nhau rồi
Xưng tên chợt nhớ là người ngày xưa
Trải bao dâu bể đến giờ
Chuyện xong, bóng xế chuông vừa ngân vang
Ba Lăng mai sớm lên đường
Núi thu lại cách hai phương xa vời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Hỷ kiến ngoại đệ hựu ngôn biệt