17/10/2021 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng niệm
Реквием

Tác giả: Aleksey Fatianov - Алексей Фатьянов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2018 21:15

 

Nguyên tác

Простимся, ребята, с отцом командиром
скупою солдатской слезой.
Лежит полководец в походном мундире
у края могилы сырой.

Мы склоним над свежей могилой знамёна.
Не надо, товарищи, слов.
Навеки запомнит страна поимённо
страну отстоявших сынов.

Солнце померкнет вечерней порою,
а славе померкнуть нельзя.
Вечная слава павшим героям,
вечная слава, друзья.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Vĩnh biệt anh, người chỉ huy đáng kính
Những người lính cố ghìm giọt nước mắt lăn
Người chỉ huy yên nghỉ trong trang phục hành quân
Cạnh bên nấm mồ mới đào ẩm ướt

Chẳng cần nói gì thêm, những người đồng chí
Chúng ta nghiêng mình trước nấm mộ quang vinh
Muôn đời đất nước sẽ ghi tên
Những người con giữ gìn Tổ quốc

Mặt trời đã về chiều ngả bóng
Niềm vinh quang chẳng thể nhạt nhoà
Niềm vinh quang người anh hùng ngã xuống
Sẽ đời đời sống mãi trong ta
1955
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Fatianov » Tưởng niệm