23/10/2021 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỗ giá Thiên Trường thư sự kỳ 1
扈駕天長書事其一

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 02:06

 

Nguyên tác

東京形勝拱天符,
基業宏開萬世模。
翠浪玉虹山水國,
碧門金闕帝王都。
海城土貢包柑橘,
天屬軍裝衛舳艫。
大駕年年巡故宅,
嶽祇川后作前驅。

Phiên âm

Đông Kinh hình thắng củng thiên phù,
Cơ nghiệp hoằng khai vạn thế mô.
Thuý lãng ngọc hồng sơn thuỷ quốc,
Bích môn kim khuyết đế vương đô.
Hải Thành thổ cống bao cam quất,
Thiên thuộc quân trang vệ trục lô.
Đại giá niên niên tuần cố trạch,
Nhạc kỳ xuyên hậu tác tiền khu.

Dịch nghĩa

Hình thế đẹp nơi Đông Kinh chầu về nhà vua,
Cơ nghiệp mở rộng quy mô muôn thuở.
Một miền sơn thuỷ sóng xanh, cầu vồng ngọc,
Kinh đô đế vương cửa biếc, khuyết vàng.
Công phẩm của Hải Thành gồm có cam với quýt,
Đội quân triều đình trang bị các chiến thuyền hộ vệ.
Xa giá nhà vua hàng năm về thăm quê cũ,
Thần núi thần sông làm kẽ dẫn đường.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Hình thắng Đông Kinh hộ ấn vàng,
Muôn năm cơ nghiệp mở huy hoàng.
Sóng xanh, cầu ngọc, miền sơn thuỷ.
Cửa biếc cung vàng đất đế vương.
Cam quýt ngon tươi dâng thổ sản,
Thuyền cồ hùng mạnh rực quân trang.
Mỗi năm thánh giá về quê cũ,
Thần núi sông đi trước dẫn hàng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hỗ giá Thiên Trường thư sự kỳ 1