24/07/2024 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân
早春

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:40

 

Nguyên tác

雨冷唯添暑,
煙初不著春。
數枝花纇小,
愁殺扈芳人。

Phiên âm

Vũ lãnh duy thiêm thử,
Yên sơ bất trước xuân.
Sổ chi hoa lỗi tiểu,
Sầu sát hỗ phương nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa lạnh chỉ làm thêm nóng
Sương đầu chẳng tạo dáng xuân
Vài nhánh nụ còn e ấp
Thăm hoa bao kẻ nát hồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Tảo xuân