30/03/2023 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên tướng ấy
Ese general

Tác giả: Rafael Alberti

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2012 09:36

 

Nguyên tác

-Aquí está el general.

¿Qué quiere el general?
-Una espada desea el general.
-Ya no existen espadas, general.

¿Qué quiere el general?
-Un caballo desea el general.
-Ya no existen caballos, general.

¿Qué quiere el general?
-Otra batalla quiere el general.
-Ya no existen batallas, general.

¿Qué quiere el general?
-Una amante desea el general.
-Ya no existen amantes, general.

¿Qué quiere el general?
-Un gran tonel de vino desea el general.
-Ya no hay tonel ni vino, general.

¿Qué quiere el general?
-Un buen trozo de carne desea el general.
-Ya no existen ganados, general.

¿Qué quiere el general?
-Comer yerbas desea el general.
-Ya no existen los pastos, general.

¿Qué quiere el general?
-Beber agua desea el general.
-Ya no existe más agua, general.

¿Qué quiere el general?
-Dormir en una cama desea el general.
-Ya no hay cama ni sueño, general.

¿Qué quiere el general?
-Perderse por la tierra, desea el general.
-Ya no existe la tierra, general.

¿Qué quiere el general?
-Morirse como un perro desea el general.
-Ya no existen los perros, general.

¿Qué quiere el general?
¿Qué quiere el general?

Parece que está mudo el general.
Parece que no existe el general.
Parece que se ha muerto el general,

que ya, ni como un perro, se ha muerto el general,
que el mundo destruido, ya sin el general,
va a empezar nuevamente, sin ese general.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Xin giới thiệu: đây là viên tướng ấy

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng đang cần thanh kiếm
Nhưng kiếm không còn nữa ngài ơi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần con ngựa giỏi
Nhưng thưa ngài ngựa chẳng còn đâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần thêm trận đánh
Nhưng giờ đây trận đánh không còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần có một tình nhân
Nhưng tình nhân đã hết sạch không còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần một thùng rượu lớn
Thùng không còn, rượu cũng hết từ lâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài thích xơi một miếng thịt ngon
Nhưng bò dê đã hết sạch đâu còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng[1] chỉ cần xơi cỏ
Nhưng đồng cỏ đã từ lâu sạch cả

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài chỉ cần một cốc nước thôi
Nhưng ngài ơi nước hết đã lâu rồi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn được lên giường yên ngủ
Nhưng thưa ngài giường đã hết rồi
Và giấc ngủ, từ lâu không có nữa

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn biến vào trong đất thẩm
Nhưng đất không còn nữa ngài ơi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn chết như con chó rách
Nhưng thưa ngài chó chẳng còn đâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?

Ai cũng tưởng như ngài không nói được
Tưởng như ngài đã mất hẳn trên đời
Tưởng như ngài đã thực sự chết rồi

Cho ngài chết
            thưa ngài đại tướng
Cho ngài chết
            còn thua con chó rách

Và cuộc đời bị huỷ hoại từ lâu
Thoát tay ngài sẽ lại bắt đầu
Làm lại tất không cần viên tướng ấy
Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1974
[1] Ngài đại tướng ở đây là ám chỉ tên trùm phát xít Tây Ban Nha Francisco Franco, kẻ đã gây ra cuộc nội chiến Tây Ban Nha trong những năm 1939 - 1975 làm chết hàng chục ngàn dân. Bài thơ trên được viết nhằm châm biếm tên độc tài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rafael Alberti » Viên tướng ấy