03/12/2021 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng tặng Vương trung doãn Duy
奉贈王中允維

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:18

 

Nguyên tác

中允聲名久,
如今契闊深。
共傳收庾信,
不比得陳琳。
一病緣明主,
三年獨此心。
窮愁應有作,
試誦白頭吟。

Phiên âm

Trung doãn thanh danh cửu,
Như kim khế khoát thâm.
Cộng truyền thu Dữu Tín[1],
Bất tỉ đắc Trần Lâm[2].
Nhất bệnh duyến minh chủ,
Tam niên độc thử tâm.
Cùng sầu ưng hữu tác,
Thí tụng "Bạch đầu ngâm".

Dịch nghĩa

Quan trung doãn có tiếng từ lâu rồi,
Như giờ đây lòng nhớ thương càng nhiều.
Cùng đứng ngang được với Dữu Tín,
Trần Lâm thì không sánh bằng.
Có một điều luôn luôn lo lắng là thờ vua anh minh,
Ba năm cũng chỉ có một tấm lòng này.
Khi buồn lắm thì làm thơ,
Cứ thử đọc khúc ngâm đầu bạc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trung doãn nổi từ lâu,
Tới giờ nhớ càng nhiều.
Dữu Tín cùng sánh được,
Trần Lâm sánh được đâu.
Một tật nhờ chủ sáng,
Ba năm giữ lòng cao.
Buồn lắm muốn viết lách,
Hãy thử ngâm "Bạch đầu"!
(Năm 758)

[1] Tự Tử Sơn 子山, tên hồi nhỏ là Lan Thành 蘭成, người nước Lương thời Nam triều. Lương Nguyên Đế phong ông làm Tả vệ tướng quân, đi sứ lập được nhiều công lao, cùng tột là chức khai phủ. Văn ông diễm lệ, sánh cùng Từ Lăng 徐陵.
[2] Văn học gia thời Tam Quốc, nổi tiếng với bài hịch kể tội Tào Tháo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng tặng Vương trung doãn Duy