27/10/2020 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưa

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 15:17

 

Tia sáng động trên cành vui vẻ nhảy
Gió trưa hè hây hẩy quạt như ru
Bài thơ trên thuộc chùm thơ "Nét chấm phá"
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Trưa