19/01/2021 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Liêu nhân xạ lạp đồ
題遼人射獵圖

Tác giả: Lý Hiếu Quang - 李孝光

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2018 14:18

 

Nguyên tác

美人貂帽玉驄馬,
誰其從之臂鷹者。
沙寒草白天雨霜,
落日馳獵遼城下。
塞南健婦方把耡,
丈夫戍邊官索租。

Phiên âm

Mỹ nhân điêu mạo ngọc thông mã,
Thuỳ kỳ tòng chi tý ưng[1] giả?
Sa hàn thảo bạch thiên vũ sương,
Lạc nhật từ lạp Liêu thành hạ.
Tái nam kiện phụ phương bả sừ,
Trượng phu thú biên quan sách tô.

Dịch nghĩa

Người đẹp đội mũ lông chồn cưỡi ngựa đốm hoa
Ai là người theo hầu để chim ưng đậu trên tay
Cát lạnh, cỏ bạc phếch, trời sa sương nặng
Chiều săn về ruổi ngựa dưới chân thành
Ở đất Tái nam có người đàn bà đang cày bừa
Chồng thú ở biên cương quan đến thúc thuế

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngựa hoa người đẹp mũ chồn
Ai người theo để tay còn đậu ưng
Cỏ rầu cát lạnh mưa sương
Thành Liêu săn ruổi chiều vương ánh tà
Tái nam có vợ cày bừa
Chồng thú biên ải quan vừa giục tô
Đây là bài thơ đề tranh, lấy sự giầu nghèo, rồi bận để so sánh khoảng cách, vạch rõ mâu thuẫn giữa nông dân và quý tộc, bằng lời thơ đơn giản chất phác.

[1] Chim ưng đậu trên tay người hầu, chuẩn bị thả ra để đuổi bắt cầm thú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hiếu Quang » Đề Liêu nhân xạ lạp đồ