19/06/2024 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh Tuất tuế cửu nguyệt trung ư tây điền hoạch tảo đạo
庚戌歲九月中於西田獲早稻

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 04:15

 

Nguyên tác

人生歸有道,
衣食固其端。
孰是都不營,
而以求自安。
開春理常業,
歲功聊可觀。
晨出肆微勤,
日入負耒還。
山中饒霜露,
風氣亦先寒。
田家豈不苦?
弗獲辭此難。
四體誠乃疲,
庶無異患幹。
盥濯息簷下,
斗酒散襟顏。
遙遙沮溺心,
千載乃相關。
但願長如此,
躬耕非所歎。

Phiên âm

Nhân sinh quy hữu đạo,
Y thực cố kỳ đoan.
Thục thị đô bất doanh,
Nhi dĩ cầu tự an.
Khai xuân lý thường nghiệp,
Tuế công liêu khả quan.
Thần xuất tứ vi cần,
Nhật nhập phụ lỗi hoàn.
Sơn trung nhiêu sương lộ,
Phong khí diệc tiên hàn.
Điền gia khởi bất khổ?
Phất hoạch từ thử nan.
Tứ thể thành nãi bì,
Thứ vô dị hoạn cán.
Quán trạc tức diêm hạ,
Đấu tửu tán khâm nhan.
Dao dao Tư Nịch tâm,
Thiên tải nãi tương quan.
Đãn nguyện trường như thử,
Cung canh phi sở thán.

Bản dịch của Lê Phụng

Là người chữ đạo hằng noi
Đủ ăn đủ mặc ai thời chẳng mong
Đói cơm thiếu áo long đong
Cách nào noi đạo an lòng hôm mai
Đầu xuân lo việc cấy cày
Đến ngày được gặt là ngày nên công
Rạng đông đã vội ra đồng
Chiều vàng lúa cạn còng lưng quảy về
Đường đồi sương xuống lạnh tê
Muộn thu gió lốc bốn bề gian nan
Nghề nông vất vả muôn vàn
Ngày mùa đồng áng nhọc nhằn đà quen
Mỏi ròi mỏi rã tay chân
Chẳng lo tai vạ yên thân bấy chầy
Tắm xong nằm nghỉ hiên ngoài
Rượu vò một đấu nhấp hoài thiu thiu
Nịch Tư tích cũ đuổi đeo
Ngàn năm tình nghĩa vẹn điều bấy nay
Mong sao được mãi như như vầy
Tự tay vun bón cấy cầy chẳng than
Canh Tuất là năm Nghĩa Hy thứ 6 (410), khi đó Đào Tiềm 60 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Canh Tuất tuế cửu nguyệt trung ư tây điền hoạch tảo đạo