06/12/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi bờ

Tác giả: Quang Dũng - Bùi Đình Diệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 20:35

 

Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về[1] một sớm mai?

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ bên tê[2]?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến[3]
Hiu hắt[4] chiều sông lạnh bến tề.

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em người mỗi ngả
Đôi bờ[5] đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
1948

Nguồn: Quang Dũng - tác phẩm chọn lọc, NXB Trẻ, 1988
[1] Có bản in là “heo về”.
[2] Có bản in là “bên kia”.
[3] Có bản in là “qua phòng tuyến”.
[4] Có bản in là “Quạnh vắng”.
[5] Có bản in là “Bên này”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quang Dũng » Đôi bờ