25/01/2020 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây cao, bóng mát không ngồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:42

 

Cây cao, bóng mát không ngồi,
Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mưa.
Khảo dị:
Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây cao, bóng mát không ngồi