23/05/2022 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Linh Sơn

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 08:53

 

Linh Sơn xưa - Phật thuyết kinh
Linh Sơn nay - Phật hữu tình hoá duyên
Từ tâm đưa khách lên thuyền
Ngộ sanh liễu tử thoát miền trần ai
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Chùa Linh Sơn