28/05/2022 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

VIII. Sahassavagga (Ngàn)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:14

 

100
Tụng ngàn câu vô nghĩa
nào hơn niệm một dòng
pháp vị đượm hương ngát
tâm hiện mạch nguồn trong

101
Đọc ngàn trang vô nghĩa
nào bằng dòng kinh thơ
như trầm vương hoa nở
tâm tánh sạch mây mờ

102
Tranh luận mấy năm trời
chẳng bằng ngâm pháp kệ
như ngọn suối tuyệt vời
khiến tan sầu tuyệt lệ

103
Thắng người dù trăm trận
sông núi trải sương tàn
tự thắng lòng thù hận
mới là được vẻ vang

104
Còn gì vinh hiển hơn
kẻ đã tự chiến thắng
điều phục tham sân si
như đê ngăn nước mạnh

105
Ma núi hay quỉ vực
thủy thần hay thiên tiên
đều theo dưới định lực
dấu chân đấng đại hiền

106
Hoài ngàn xe vàng ngọc
tế tự suốt trăm năm
sao bằng trồng hoa quí
cung dưỡng bậc chân tăng

107
Chốn rừng sâu thờ lửa
cử lễ nhạc bao năm
sao bằng khơi trầm tịnh
cúng dường thanh tịnh tăng

108
Ngọc vàng đem bố thí
cầu phước báo mai sau
chi bằng chắp tay ngọc
giữ mười giới nhiệm mầu

109
Vào suối hái rau thơm
về nuôi người già lão
quí thay, lòng yêu thương
phước lành yên gió bão

110
Sống lâu như gỗ đá
không giới định nghiêm trang
chi bằng một ngày trụ
trong thước ngọc khuôn vàng

111
Trụ cầu kia trăm tuổi
chẳng biết nước mây xuôi
chi bằng nụ hoa bưởi
một sớm tỏa hương trời

112
Tuổi đời như cổ thụ
không tinh tấn tu trì
chi bằng cái hạc nội
tung mây vỗ cánh đi

113
Tuổi cao như đất đá
không hiểu lẽ vô thường
thì đâu bằng cành lá
nhìn vạn pháp khói sương

114
Sống lâu như hạt sỏi
chẳng thấy đạo vô vi
chi bằng chiếc bọt sủi
ôm trọn cõi lưu ly

115
Sống lâu như suối nọ
chẳng thấm lẽ thường hằng
chi bằng thân cá nhỏ
một bụng chứa sao trăng
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » VIII. Sahassavagga (Ngàn)