24/01/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Phương Phu Nhược kỳ 1
夢方孚若其一

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2018 17:11

 

Nguyên tác

仙鬼微茫果是非,
不知遼鶴有歸期。
鑄成笵蠡何嗟及,
繡作平原未必知。
歌扇舞裙風雨散,
野田荒草古今悲。
可怜一覺寒窗夢,
猶記聯鞍出塞時。

Phiên âm

Tiên quỷ vi mang quả thị phi,
Bất tri Liêu hạc[1] hữu quy kỳ.
Trú thành Phạm Lãi[2] hà ta cập,
Tú tác Bình Nguyên[3] vị tất tri.
Ca phiến vũ quần phong vũ tán,
Dã điền hoang thảo cổ kim bi.
Khả lân nhất giáp hàn song mộng,
Do ký liên yên xuất tái thì.

Dịch nghĩa

Chuyện tiên quỷ mờ ảo quả có hay không
Chẳng biết hạc Liêu Đông bao giờ quay lại
Phạm Lãi dẫu đúc thành tượng phàn nàn là không kịp
Bình Nguyên thêu thành chân dung vị tất đã biết
Quạt ca quần múa tan tác trong mưa gió
Đồng rậm cỏ hoang xưa nay chỉ có nỗi buồn
Rất tiếc là tỉnh mất giấc mơ bên song lạnh
Vẫn nhớ những ngày sóng yên ra ngoài biên ải

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quỷ tiên thật ảo đúng hay sai?
Liêu hạc khi nào trở lại đây?
Phạm Lãi đúc thành than chẳng kịp
Bình Nguyên thêu được sợ không hay
Quạt ca quần múa theo mưa gió
Cỏ rậm đồng hoang tủi trước nay
Song lạnh mơ tàn còn tiếc mãi
Sóng yên ra ải nhớ nhau ngày
Bài này tuyển từ Hậu Thôn tập quyển 13, bản Tứ khố toàn thư. Phương Phu Nhược tự Tín Nhụ, hơn Lưu Khắc Trang 10 tuổi, ban đầu tập ấm cha được bổ làm huyện uý Phiên Ngang. Năm thứ hai Khai Hy, Hàn Thác Trụ bắc phạt bị thua, Phương với chức triều phụng lang đi sứ Kim, từ đầu hè đến cuối thu, trải ba lần đi lại. Có khi người Kim toan ép, ông đặt việc sống chết ra ngoài ra sức bẻ lại địch mạnh. Song sau đó chẳng được trọng dụng, quan vẻn vẹn đến Hoài Đông chuyển vận phán quan.

[1] Sưu thần hậu ký: Định Lệnh Uy vốn người Liêu Đông, học đạo ở núi Linh Hư, sau hoá hạc về Liêu Đông đậu ở cột hoa biểu ở cổng thành. Liêu hạc ví như Phương Phu Nhược trong thơ.
[2] Sau khi Phạm Lãi giúp Việt vương Câu Tiễn diệt được Ngô, từ biệt đi dong chơi Ngũ Hồ, Câu Tiễn cho đúc tượng đồng Phạm để thờ. Sau khi Phạm Lãi từ biệt đi, Câu Tiễn mới nhận thức ra là Phạm có công lớn với nước Việt. Phương Phu Nhược cũng có công với Tống, song khi Phương còn sống, chưa nhận được phong thưởng, sự việc có chỗ giống nhau.
[3] Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, là một trong tứ công tử đời Chiến Quốc, lễ độ trước bậc hiền tài, khiêm nhường với kẻ sĩ, nên người tài giỏi thường về giúp. Bài Hạo ca của Lý Hạ đời Đường viết: “Bất tu lãng ẩm đinh đô hộ, Thế thượng anh hùng bản vô chủ, Mãi ty tú tác Bình Nguyên Quân, Hữu tửu duy nhiêu Triệu châu thổ”. Ý câu này nói dù có mua tơ thêu thành chân dung Phương Phu Nhược, để tỏ lòng mến mộ, Phương vị tất đã biết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Mộng Phương Phu Nhược kỳ 1