10/06/2023 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chắc gì (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:30

 

Trót bỏ đi bữa ấy,
bây giờ mới ngấm buồn.
Nếu mà cứ đứng đợi,
chắc gì nay vui hơn?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chắc gì (II)