19/01/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (I)

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 07/03/2009 06:07

 

Bông hồng vàng đã úa trên trang thơ
Riêng hương thơm còn trong tiềm thức
Em không hiểu đời hư hay thực
Làm sao em hiểu anh?
Nguồn: "Kiến thức ngày nay" số 63 ngày 1/7/1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Không đề (I)