06/12/2021 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái hạt

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 05:48

 

Hạt nằm trong quả
quả nằm trên cây
người khen quả quý
còn hạt ai hay?

Hạt ươm dưới đất
tay người gieo trồng
một mai nắng sớm
nhú lên mầm con
cái mầm non mát
hát cùng trời xanh

Ấy là cái hạt
tự xé rách mình
nhú lên mầm biếc

Nào ai có biết
cái hạt âm thầm?
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Cái hạt