08/12/2022 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Vị Châu
胡渭州

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 01:46

 

Nguyên tác

亭亭孤月照行舟,
寂寂長江萬里流。
鄉國不知何處是,
雲山漫漫使人愁。

Phiên âm

Đình đình cô nguyệt chiếu hành chu,
Tịch tịch trường giang vạn lý lưu.
Hương quốc bất tri hà xứ thị,
Vân sơn mạn mạn sử nhân sầu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cao cao trăng lẻ sáng đò con
Lặng lặng sông dài đẩy dặm muôn
Làng nước chẳng hay đâu đó nhỉ
Núi mây man mác khiến ai buồn
Hồ Vị châu cũng là tên bài thơ trong nhạc phủ. Vị Châu bây giờ là Lũng Tây, Cam Túc.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Hồ Vị Châu