03/10/2022 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đào thụ
題桃樹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 21:31

 

Nguyên tác

小徑升堂舊不斜,
五株桃樹亦從遮。
高秋總餽貪人實,
來歲還舒滿眼花。
簾戶每宜通乳燕,
兒童莫信打慈烏。
寡妻群盜非今日,
天下車書正一家。

Phiên âm

Tiểu kính thăng đường cựu bất tà,
Ngũ châu đào thụ diệc tòng già.
Cao thu tổng quỹ tham nhân thực,
Lai tuế hoàn thư mãn nhãn hoa.
Liêm hộ mỗi nghi thông nhũ yến,
Nhi đồng mạc tín đả từ ô.
Quả thê quần đạo phi kim nhật,
Thiên hạ xa thư chính nhất gia.

Dịch nghĩa

Đường nhỏ bước lên nhà trước kia không cong,
Nhưng nay năm gốc đào toả mát nên phải đi vòng.
Cuối thu đem trái chín cho hết người nghèo,
Năm sau an nhàn coi hoa nở mãn mắt.
Mành cửa mỗi khi hé mở, én nhỏ lách vào,
Trẻ không ưa quạ đen, đánh đuổi cả những con hiền lành.
Hôm nay không còn quả phụ và trộm cướp,
Thiên hạ thái bình đoàn tụ một nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường lên nhà trước kia ngay thẳng
Nay năm đào che bóng vòng vèo
Thu đem trái tặng người nghèo
Năm sau hoa nở nhìn theo an nhàn
Mành hé mở én con luồn lách
Trẻ không ưa quạ đánh tơi bời
Cô nhi quả phụ qua rồi
Hết còn trộm cướp nơi nơi thanh bình
(Năm 764)

Năm 642, Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến dời thảo đường lánh nạn về phương nam. Hai năm sau, loạn yên, ông trở về nhà cũ, thấy năm cây đào ông trồng nay đã cho bóng mát, nên làm bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề đào thụ