02/03/2021 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời cha cho chí đời con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 16:51

 

Đời cha cho chí đời con,
Có muốn so tròn, thời phải so vuông.
Khảo dị:
Đời cha cho đến đời con,
Có muốn nặn tròn thời phải nặn vuông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời cha cho chí đời con