03/12/2021 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức vương tôn - Xuân
憶王孫-春

Tác giả: Lý Trọng Nguyên - 李重元

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 16:43

 

Nguyên tác

萋萋芳草憶王孫,
柳外樓高空斷魂。
杜宇聲聲不忍聞。
欲黃昏,
雨打梨花深閉門。

Phiên âm

Thê thê phương thảo ức vương tôn[1],
Liễu ngoại lâu cao không đoạn hồn.
Đỗ vũ thanh thanh bất nhẫn văn.
Dục hoàng hôn,
Vũ đả lê hoa thâm bế môn[2].

Dịch nghĩa

Cỏ thơm xanh xanh nhớ vương tôn,
Liễu ngoài lầu cao muốn đoạn hồn.
Từng tiếng cuốc kêu không nỡ lòng nghe.
Sắp hoàng hôn,
Mưa đập hoa lê, cửa đóng chặt.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xanh xanh màu cỏ nhớ vương tôn
Liễu rủ lầu cao luống đoạn hồn
Khắc khoải quyên kêu lại gợi buồn
Sắp hoàng hôn
Mưa vụi hoa lê cài cửa luôn
Bài này có nơi chép của Tần Quán.

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Nhắc ý của Hoài Nam vương trong "Chiêu ẩn sĩ" 招隱士: "Vương tôn du hề bất quy, Xuân thảo sinh hề thê thê" 王孫遊兮不歸,春草生兮萋萋 (Vương tôn đi chẳng trở về, Cỏ xuân mọc xanh xanh).
[2] Lấy từ bài "Giá cô thiên" 鷓鴣天 của Tần Quán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trọng Nguyên » Ức vương tôn - Xuân