27/11/2020 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàng Chân động, đắc chân tự
贓眞洞得眞寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:37

 

Nguyên tác

浪吟誰是老僊眞,
紫府青都梦寐頻。
記得此邦曾謫墮,
洞中來往已三春。

Phiên âm

Lãng ngâm thuỳ nhị lão tiên chân,
Tử phủ, Thanh đô[1] mộng mị tần.
Ký đắc thử bang tằng trích đoạ,
Động trung lai vãng dĩ tam xuân.

Dịch nghĩa

Ngâm tràn, ai mới đúng là tiên ông?
Tử phủ, Thanh đô đều đã mơ nhiều.
Ghi nhớ chốn ấy từng bị biếm trích đầy đoạ,
Tới lui động ấy đã ba mùa xuân.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ngâm tràn, ai mới đúng tiên ông?
Tử phủ, Thanh đô mộng đã từng.
Những nhớ nơi đây từng trích đoạ,
Đi về cửa động đã ba đông.
[1] Những miền trên các tầng trời theo quan niệm của Đạo giáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tàng Chân động, đắc chân tự