29/01/2023 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lối mòn

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 02:16

 

Lối mòn xưa
Lại lối mòn xưa
Chân em bước khoảng trưa xa dần
Lối mòn xưa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Lối mòn