18/06/2024 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệu Đào Bành Trạch
效陶彭澤

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 04:01

 

Nguyên tác

霜露悴百草,
時菊獨妍華。
物性有如此,
寒暑其奈何。
掇英泛濁醪,
日入會田家。
盡醉茅檐下,
一生豈在多。

Phiên âm

Sương lộ tuỵ bách thảo,
Thì cúc độc nghiên hoa.
Vật tính hữu như thử,
Hàn thử kỳ nại hà.
Xuyết anh phiếm trọc dao,
Nhật nhập hội điền gia.
Tận tuý mao thiềm hạ,
Nhất sinh khởi tại đa.

Dịch nghĩa

Sương xuống trăm cỏ đều (tiều) tuỵ
Cúc đúng thời lại nở bông
Tính của vật như thế
Nóng lạnh thì có làm gì được nào
Ngắt nhị bỏ vào trong rượu
Trời lặn tụ tập anh em nông gia
Say tận tình dưới mái tranh
Một đời đâu có cần ở nhiều

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Trăm loài cỏ héo, sương rơi
Chỉ riêng hoa cúc tốt tươi một màu
Rõ ràng vật tính khác nhau
Dù cho nóng lạnh mặc dầu không thay
Nụ hoa ngâm hũ rượu đầy
Lúc trời xế bóng vui vầy điền gia
Chuốc nhau say dưới hiên nhà
Ở đời nhiều nữa ai mà cần chi
Đào Bành Trạch tức Đào Tiềm, từng làm huyện lệnh ở Bành Trạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Hiệu Đào Bành Trạch