18/09/2021 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán thi 10

Tác giả: Nguyễn Huy Lượng - 阮輝諒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2009 20:38

 

Hoá nhi[1] thực có nỡ dày vò
Dày kiếp phong tình[2] nát đén gio
Đã cực đông tàn hơi tuyết lạnh
Lại rầu xuân muộn cánh hoa khô
Rầu như đêm nguyệt quyên kêu hạ
Cực mấy ngàn sương nhạn khóc thu
Dằn vặt trăm chiều cho đến mức
Cho rầu, cho cực, ấy là cho
Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.
[1] Trẻ tạo hoá, ý nói tạo hoá bày đặt lắm chuyện bất thường như đứa trẻ con. Sách "Đường thư" chép: Đỗ Thẩm Ngôn ốm nặng, Tống Chi Vấn và Vũ Bình Nhất đến thăm. Họ Đỗ nói: "Thậm vi tạo hoá tiểu nhi sở khổ, thương hà ngôn" (Thật bị trẻ tạo hoá làm đến khổ, còn nói gì nữa).
[2] Tình gió thoảng, chỉ người có tư chất nghệ sĩ tài tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi 10