31/05/2023 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thầm em

Tác giả: Triệu Kim Loan

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2023 20:29

 

Thầm em riêng những khúc đêm
Tóc tơ mình đã quấn mềm bao năm

Thương anh trăng mới qua rằm
Trầu cau cha mẹ đã cầm bằng yêu

Bình minh sớm - hoàng hôn thêu
Gừng cay muối mặn vẫn thiêu đốt ngày

Giờ mình con cháu đủ đầy
Thầm em mong nắm bàn tay chẳng đừng

Mai sau rồi sẽ tương phùng
Thương yêu trổ nhánh xanh cùng... tận nhau.
Nguồn: Khát vọng xanh (thơ), Triệu Kim Loan, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Kim Loan » Thầm em