16/10/2021 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung lối

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:52

 

Ta cùng đi chung lối đường trăng
Bạn với sao khuya, với chị Hằng
Chân bước bên nhau, thầm nhắc nhở
Chia đều thương nhớ nẻo mây giăng.

Chia sẻ đều nhau chút nắng thu
Một chút heo may gió chuyển mùa
Hoa tóc hiện dần theo năm tháng
Sưởi lòng lạnh lẽo lúc đông sang.

Mùa đông có làm lòng ai lạnh
Xuân đến chim reo gọi nắng hồng
Con đường kỷ niệm cùng đi mãi
Một hướng chân trời bao nhớ thương.
1997

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Chung lối